# لبخندانه

بانــو

رفتـــی و نگــاه هــم نکـــردی بانو مانده است به سینه آه سردی بانو گفتــــی که دگـــر بـازنخــواهم آمد صــد سال سیاه برنگـــــردی بانو
/ 4 نظر / 2 بازدید