شکسته بال

ای آرزوی گمشــــده، ای شعــــر رفتـــه از خیـال

ای با ستـــاره های مــــرده در اندیشــه ای محال

برگشتـــه ای و این ترنـــم باران به شوق توست

ای مرغ عاشق و دل بریده و سرد و شکسته بال

/ 0 نظر / 3 بازدید