باران و انتـــظار

هر شـب کتابِ شعر و من و جان بی قرار

امـروز هم، به انتـظار نگاهت من و بهار

هر ثانیـه مـن و ترنـم شعـر و صــدای تو

هر لحظه با خیال سبز تو باران و انتظار

/ 1 نظر / 8 بازدید
شیدا

هرشب کنار پنجره می ایستم و شعر می بافم میدانم یک روز می آیی و همه را به گردن می گیری